Navigation

Çfarë është "Social Impact Award"?

Çfarë është Social Impact Award? Social Impact Award nuk është thjesht një çmim.
Është një program nxitës 1-vjeçar mbi sipërmarrjen sociale i dedikuar sipërmarrësve të rinj.

"Social Impact Award ",Inspirim !


SIA Albania 2018

Ndërgjegjësim

Ndihmon zhvillimiin e aftësive sipërmarrëse nëpërmjet frymëzimit dhe ekspozimit ndaj kësaj fushe

Gjatë vitit 2017,ne mbështetem 1000 ekipe studentore të cilët krijuan & zhvilluan ide inovatore të biznesi social. Pyetësori i vitit të kaluar tregon që 60% e projekteve të paraqitura janë zbatuar dhe gjenerojnë të ardhura.

Edukim

Mbështet pjesëmarrësit në zhvillimin e koncepteve të reja të sipërmarrjes sociale

Në vitin 2017, u organizuan 250 seminare për 6,000 pjesëmarrës në 72 qytete nga 18 shtete të ndryshme. Në 2017, vënde të reja iu bashkuan progamit, ndër to dhe Shqipëria, duke zgjeruar kështu mbulimin gjeografik të seminareve.

Mbështetje

Mbështet ekipet më të mira me kapital financiar & këshillim të vazhdueshme përgjatë vitit.

35 projektet më të mira të vitit 2017 do të mbështeten me një shumë prej 100.000€ si bursë verore / financim fillestar, anëtarësim të plotë tek Impact Hub Network.Projektet më të mira kanë qënë pjesë e SIA SUMMIT në muajin Nëntor ,Beograd ,Serbi..

Komunitet

Lidh pjesëmarrësit me komunitetin ndërkombëtar të sipërmarrësve dhe ekspertëve

Juritë eksperte të çdo vëndi vlerësuan 791 projekte të paraqitura pasi çdo ide vlen. 172 projektet më të mira morën pjesë në inkubimin intensiv 3-mujor me ekspertët përkates.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close