Navigation

Ju lutemi, lexoni udhëzimet për pjesëmarrjen në Social Impact Award Albania para se të aplikoni.

 

 • Të dhënat e aplikantit

  Ju kujtojmë që vetëm studentët kanë të drejtë të rregjistrohen individualisht. Ndërsa grupet që aplikojnë duhet të përbëhen 50% nga studentë në sistemin universitar të Shqipërisë.Në rast se ekipi juaj përbëhet nga 3 anëtarë, 2 anëtarë duhet të jenë studentë. Në rast se ekipi juaj përbëhet nga 5 anëtarë, 3 anëtarë duhet të jenë studentë. Ekipi juaj nuk mund të përbëhet nga më shumë se 6 anëtarë.
 • Të dhënat e projektit

  Ju lutemi, kini parasysh që mund të aplikoni vetëm nëse projektet e zbatuara janë themeluara pas datës 1 janar 2016.
  * Nëse jo, kaloni tek pyetja nr. 9
 • Drop files here or
  Llojet e dokumentave të pranuara : pdf, docx, ppt, jpg, png. Ju bëjmë me dije se, përmbledhja e mësipërme do të publikohet në faqen tonë të internetit gjatë proçesit të vlerësimit, si dhe në dojsen përfundimtare të konkursit. Me dorëzimin e përmbledhjes, ju lejoni publikimin e saj në faqen tonë zyrtare të internetit. Prandaj, përmbledhja duhet të përshkruaj projektin tuaj në një formë të shkurtër dhe të saktë. Kjo përmbledhje duhet të konsiderohet si një përmbledhje ekzektuive në një plan projekti, e cila vë në dukje pjesët kryesore të projekt idesë së paraqitur.
  Ju kujtojmë që çdo projekti i paraqitur nuk duhet të ketë marrë mbështetje formale që kalon shumën 3.000 euro ( si grante, çmime, etj.) përpara datës së aplikimit.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close