Navigation

Ne promovojmë njohuritë dhe praktikat e sipërmarrjes sociale tek studentët në Evropë

Ne e bëjmë këtë duke rritur ndërgjegjësimin për sipërmarrjen sociale, duke ofruar një program edukues i cili transformon qëllimet e vagëta në sipërmarrje sociale, duke ofruar akses tek sipërmarrës të ngjashëm & profesionistë, si dhe duke mbështetur drejtpërsëdrejti sipërmarrjet më premtuese.Manifest: Besimi ynë dhe teoria e ndryshimit

Ne besojmë tek fuqia e studentëve për të bërë ndryshimin. Ne ndërtojmë duke u bazuar tek supozimi dhe eksperienca, që pjesa më e madhe e studentëve duan të kenë një ndikim pozitiv në shoqëri dhe se e kanë talentin dhe energjinë e duhur për ta bërë këtë gjë.

Ne besojmë tek proçesi i sipërmarrjes si një mjet ideal për studentët, që ata ta shfaqin këtë potencial. Rruga për të zhvilluar një sipërmarrje sociale i ndihmon studentët që të mbajnë gjallë aspiratat e tyre për një shoqëri më të mirë dhe talentin e tyre krijues. Ky proçes i fton ata që të luajnë një rol aktiv si qytetar, të jenë në kontakt me realitetin si dhe të artikulojnë dhe testojnë bashkarisht zgjidhje të mundshme ndaj sfidave te shoqërisë. Duke iu bashkuar këtij proçesi në një ambjent inkurajues, studentët do të përjetojnë një eksperiencë transformuese ku do të mësojnë mbi: mjetet, konceptet dhe praktikat e sipërmarrjes sociale, në ekip dhe më e rëndësishmja, sipas mundësive të tyre për të krijuar një ndikim pozitiv.

Ne besojmë që kjo eksperiencë është e vlefshme për studentët dhe shoqërinë, pamvarësisht nëse studentët zgjedhin të përdorin mësimet e tyre si sipërmarrës social në organizime publike apo private apo në forma të tjera të angazhimit civil në vijim pas Social Impact Award. Prandaj, ne synojmë që të rrisim numrin dhe përgatitjen e studentëve e studentëve që përdorin talentin e tyre për të krijuar ndikim.

Me mbi 20 milion studentë vetëm në BE, ne shikojmë një potencial të madh për edukimin dhe mbështetjen e gjeneratës së ardhshme të sipërmarrësve social në Evropë. Aktualisht, vetëm një përqindje e vogël e këtyre studentëve janë në kontakt me temat e sipërmarrjes dhe sipërmarrjes sociale përgjatë edukimit të tyre formal dhe ende më pak gjejnë mbështetje në ndërtimin e sipërmarrjeve sociale. Ne besojmë që Social Impact Award do të ndihmojë shumë prej këtyre studentëve që të zbulojnë talentin e tyre mbi sipërmarrjen sociale.
Komuniteti i Social Impact Award

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close