• Gjimnazistet.al

    youtube website

    Portali i pare i mesimeve te matematikes dhe fizikes per gjimnazistet. Fokusi ynë është jo thjesht zgjidhja e ushtrimeve, por edhe shpjegimi hap pas hapi i çdo kalimi matematik si në zgjidhjen e ushtrimeve të matematikës, ashtu dhe në ato të fizikës.Kjo eshte shtylla e këtij projekti dhe filozofia e tij, çelësi i suksesit që çdo gjimnazist të mund të rrisë rezultatet e tij në këto lëndë.