• Taje

    youtube

    Qirinje te prodhuar me dyllin e bletes,te vetmit ne tregun aktual duke shtuar elemente te personalizuar. Sigurojne kohezgjatje me te gjate djegie duke mos ndotur ajrin.Gjate procesit te konsumit nuk leshojne kimikate te demshme per ambjentet tuaja .” Taje” vjen si nje risi ne tregun shqiptar si produkt “handamade -bio ” .