• Unique Intelligent Social Learning Improves (UIsLI)

  youtube

  UIsLI është një fjalor zanor në gjuhën shqipe. Emri “UIsLI”  përshkruan cilësitë kryesore të këtij fjalori:
  “U”- unique- është unik në llojin e tij në tregun Shqiptar për momentin;
  “I” – intelligent- përdor inteligjencën artificiale për të funksionuar;
  “S”- social- ideja fillestare synon të ketë një impakt social;
  “L”- learning-përdorimi kryesor për të mësuar;
  “I”- improvement- përmirësim në jetën e përdoruesve potencialë.
  Ideja për krijimin e UIsLI lindi më tepër si një dëshirë për të përmbushur një kërkesë ekzistuese në tregun shqiptar: mungesën e një fjalori zanor në gjuhën shqipe, të përshtatshëm për përdorim nga njerëzit me mundësi të kufizuara në shikim.Duke qenë se qëllimi kryesor i UIsLI është të krijojë një impakt social në shoqërinë shqiptare, fjalori do ju ofrohet falas personave me kufizime shikimi.